Privacy statement

Janssens en Zonen B.V., gevestigd aan Vogelstraat 1, 4845PA Wagenberg,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vogelstraat 1, 4845PA Wagenberg
076 – 593 13 31
info@garagejanssens.nl

A. Janssens en Zonen B.V. is te bereiken via telefoon of e-mail. Telefoon 076 – 593 13 31 of Email info@garagejanssens.nl
Ons bezoekadres is Vogelstraat 1, 4845PA Wagenberg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
A. Janssens en Zonen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@garagejanssens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
A. Janssens en Zonen B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– A. Janssens en Zonen B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. En tenaamstelling van de RDW.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens >Bewaartermijn 7 jaar> Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
Personalia >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
Adres >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
Bankrekeningnummer >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
E-mail adres >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
Telefoonnummer. >Bewaartermijn 7 jaar > Belasting bewaarplicht alleen indien u klant bent van A. Janssens en Zonen B.V
Overige gegevens > ip adres en cookies locatie >Bewaartermijn 14 dagen> functioneren en backups website

Delen van persoonsgegevens met derden.